دوره آموزشی تکنیک دوخت

شهناز ایزدی

درباره دوره

دوره آموزشی تکنیک دوخت

در این دوره با تکنیک های دوخت، با چرخ خیاطی و اندازه گیری آشنا خواهید شد
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ (۱۵:۵۱)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۱۶ جلسه فعال از ۱۶ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۴
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۸
  جلسه ۱

  اموزش انواع دوخت ها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  اموزش انواع دوخت ها ( دوخت های ساده ، تزیینی و انواع دوخت های کاربردی )
  جلسه قابل استفاده است. ۲۰,۰۰۰ تومان
  جلسه ۲

  آشنایی با انواع چرخ خیاطی ها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  چرخ خیاطی ابزارکار هر خیاطی است و اشنایی با این ابزار لازمه کار است
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۳

  اشنایی با ماکو و ماسوره

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  اشنایی با ماکو و ماسوره و جا انداختن ماکو در چرخ
  جلسه قابل استفاده است. ۱۲,۰۰۰ تومان
  جلسه ۴

  اموزش زاویه دوزی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  اموزش زاویه دوزی ( دوخت های زاویه دار و راسته دوزی )
  جلسه قابل استفاده است. ۲۷,۰۰۰ تومان
  جلسه ۵

  اموزش تنظیمات نخ

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  اموزش تنظیمات نخ
  جلسه قابل استفاده است. ۲۳,۰۰۰ تومان
  جلسه ۶

  اموزش رگه دوزی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  اموزش رگه دوزی یا تاک دوزی
  جلسه قابل استفاده است. ۳۲,۰۰۰ تومان
  جلسه ۷

  گاندوزی لباس

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  گاندوزی لباس
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۸

  آموزش درز فرانسوی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  آشنایی و آموزش درز فرانسوی
  جلسه قابل استفاده است. ۲۳,۰۰۰ تومان
  جلسه ۹

  تمیزدوزی لباس

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  تمیزدوزی لباس
  جلسه قابل استفاده است. ۲۳,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۰

  تمیزدوزی پایین دامن

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  تمیزدوزی پایین دامن
  جلسه قابل استفاده است. ۲۳,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۱

  سجاف دوزی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  سجاف دوزی
  جلسه قابل استفاده است. ۲۳,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۲

  اتوکاری لباس

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  اتوکاری لباس
  جلسه قابل استفاده است. ۲۳,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۳

  آموزش دوخت جادکمه

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  آموزش دوخت جادکمه
  جلسه قابل استفاده است. ۲۳,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۴

  دوخت لبتو

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  دوخت لبتو مورد استفاده برای پایین لباس و تمیزدوزی
  جلسه قابل استفاده است. ۲۲,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۵

  دوخت پس دوزی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۱-۲۴ (۱۵:۵۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  دوخت پس دوز مناسب مچ استین و پایین لباس و کمر دامن و شلوار
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  آزمون نهایی

  ازمون پایان ترم

  محتوایی برای این آزمون در نظر گرفته نشده

  بعد از گذاشتن سوالات، آزمون قابل دسترس میباشد ورود به آزمون
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...